Wednesday, 7 October 2009

தமிழ் கற்பித்தலில் பல்லூடகப் பயன்பாடு; பாகம்-5

முன்னைய பாகங்களை இங்கே அழுத்திப் படிக்கவும். சற்றே அதிகமாகக் காக்க வைக்கிறேன் என்றாலும், இயலுமான அளவுக்கு நேர்த்தியாகக் கருத்துக்களைப் பகிர வேண்டிய கடப்பாடு இருப்பதால் மன்னிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

சென்ற பாகத்தில் சொன்னது போல, மொழியானது கேட்டல், பேசுதல், வாசித்தல் எழுதுதல் என்ற படி வரிசையில் கற்பிக்கப்பட்டால் மாணவர்களால் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளப்படும் என்கிறார் சிவா பிள்ளை. இது பற்றி நான் முன்னரே ஒரு முறை சொல்லி இருந்தால் கூட, மீண்டும் வலியுறுத்த வேண்டி இருக்கிறது. காரணம், இது தொடர்பாக நான் உரையாடிய பலரின் கருத்துக்கள்.

ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாய் மொழியைக் கற்கும் வரிசையில்தான் இந்தக் கற்றல் படிவரிசையும் இருக்கிறது என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக் கனியாக தென்பட்ட போதும், பலர் ஏற்க மறுக்கிறார்கள். அது ஏன் என்பது எனக்கும் புரியவில்லை, சில நாட்களுக்கு முன் என்னுடன் தொலைபேசிய சிவா பிள்ளை அவர்களுக்கும் புரியவில்லை. சற்றே ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பாருங்கள். நீங்கள் ‘அ' என்ற எழுத்தை அடையாளம் காண்பதற்கும், ‘அ' எழுதக் கற்பதற்கும் முன்னரே அம்மா என்ற சொல்லைக் கேட்டும், பேசியும் இருப்பீர்கள். அதன் பின் ஆசிரியரால் உங்களுக்கு ‘அ' என்ற சொல் அடையாளம் காட்டப்படும். அதன் பின்னர் அதை எழுதக் கற்றுக் கொள்வீர்கள். அவ்வாறாக நீங்கள் கற்றுக் கொண்டது போலவே இந்தப் பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுங்கள் என்பதுதான் சிவா பிள்ளையின் வாதம். இல்லை நாங்கள் பிறந்த உடனேயே ‘அம்மா இங்கே வா வா, ஆசை முத்தம் தா தா' என்று எழுதிய தாதாவா, அப்படியே இருந்துவிட்டுப் போங்கள், எங்கள் குழந்தைகளுக்குத் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்க வராதீர்கள்.

தமிழ் மொழி கற்பிப்பதற்கு சரியான பாடத்திட்டம் ஒன்று அவசியமாகிறது. அதன் அவசியம் பற்றிச் சிவா பிள்ளை பின்வருமாறு கூறுகிறார்;

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அந்நாட்டுக் கல்வித் திட்டத்துக்கேற்ப பாட அமைப்புக்கள், திட்டங்கள் உண்டு. சில நாடுகளில் தமிழ் மொழி ஏனைய அந்நாட்டு மொழிகளுடன் ஒரு பாடமாகக் கற்பிக்கப்படுகிறது. சில நாடுகளில் பல காலம் இருந்தும் அது குறிப்பிட்ட அளவிலேயே சமூகக் குழுக்களால் கல்வி புகட்டும் பழைய தரத்தில் இருந்து வருகிறது. இன்றைய சூழ்நிலையில் உலகளாவிய ரீதியில் அவரவர் மொழிக்கு மதிப்பும், உயிரும் அந்தந்த நாட்டுக் கல்விச் சபைகள் கொடுத்து வருகின்றன. மேற்கு நாடுகளில் ஏனைய இந்திய மொழிகள் சரிசமமாக ஏனைய ஐரோப்பிய மொழிகள் கற்பிக்கும் தரத்தில் உள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், அந்தந்த நாட்டுக் கல்வித் தினக் கழகப் பாடத்திட்ட அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப கற்பிக்கும் வழி முறைகளும், அதற்கான தரமான புத்தகங்கள், நவீன சாதனங்கள், அம்மொழிக்கான மென்பொருள்கள் அமைக்கப்பட்டு ஒரே தரத்தில் இருப்பதே ஆகும்.

இங்கிலாந்து நாட்டில் மொழி கற்பித்தலில் ஆறு தரநிலைகள் இருப்பதாகவும், அந்த ஆறு தரநிலைகளின் படி மாணவர்களுக்கான பல்லூடனப் பாடங்களை ஆசிரியர்கள் உருவாக்கலாம் எனவும் சிவா பிள்ளை குறிப்பிடுகிறார். இங்கிலாந்தில் பயன்படும் கேட்டல், பேசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் ஆகிய படிநிலைகளுக்கான பாடத்திட்டம் வருமாறு. (தமிழ்ப்படுத்திப் போடுமளவுக்கு நான் விற்பன்னன் அல்லன்)

Skill

NC Level

Topic

Grammar

Listening

1

A

Self and Family

Gender/ Demonstratives/ Adjectives

B

Animals


2

Culture and Traditions

Word Order (Nominal and Verbal Sentences)


3

School

Gender


4

Daily Routine

Use of connectives in sequencing


5

Health6

Jobs

Tenses (Past and Present)


Skill

NC Level

Topic

Grammar

Speaking

1

A

Self and Family

Gender/ Demonstratives/ Adjectives

B

Food


2

A

Home/Animals

Gender/ Demonstratives

B

Greetings


3

Personal Information4

Meals5

Holidays

Tenses (Past, Present and Future)


6

Holidays

Tenses (Past, Present and Future)/ Use of adjectives


Skill

NC Level

Topic

Grammar

Reading

1

A

Self and Family

Gender/ Demonstratives/ Adjectives

B

Food


2

A

General

Gender/ Demonstratives/ Adjectives

B

Animals


3

Customs and Traditions

Verbs/Gender/Adjectives agreement/ Tenses


4

Folk Stories

Adjective agreement/ Adverbs/ Gender/ Tenses/ Use of definite article


5

Media- Current Affairs

Tenses/ Numbers/ Use of connectives


6

Media- Current Affairs

Tenses/ Numbers/ Use of connectives


Skill

NC Level

Topic

Grammar

Writing

1

Family

Demonstratives and Gender


2

Culture and Traditions

Tenses/ Prepositions


3

Personal Details

Nominal and Verbal Sentences/ Numbers


4

Festivals and Holidays

Tenses and Persons


5

Education and Careers

Use of conditional


6

Comparing ways of life

Tenses/ Adjectives/ Adverbs


மேலுள்ள பாடத்திட்டத்தில் ஒவ்வொரு தர நிலையிலும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் எதை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என வரையறுத்து இருக்கிறார்கள். அதற்கேற்றவாறு தமிழிலும் ஒரு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கினால், கற்பித்தல் இலகுவாகும் என்பது சிவா பிள்ளையின் வாதம். இதே முறையில் பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கி ஆங்கிலமல்லாத வேறு ஐரோப்பிய மொழிகளும், இந்திய மொழிகளும் வெற்றிகரமாகக் கற்பிக்கப்பட்டு வருவதாக சிவா பிள்ளை குறிப்பிடுகிறார்.

இனிப் பட்டறையின் முக்கிய கட்டத்துக்குப் போகிறோம். தமிழ் எழுத்துக்களைப் பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகம் செய்வதற்கும் சிவா பிள்ளை வேறு முறைகளைச் சொல்கிறார். புள்ளிக் கோடுகளால் அச்சடிக்கப்பட்ட புத்தகத்தில் புள்ளிகளை இணைத்துப் பிள்ளையை எழுத வைக்காமல், பல்லூடன மென் பொருள்கள், சில இலத்திரனியல் கருவிகள், ஏன் இறப்பரில் செய்யப்பட்ட எழுத்துருக்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி எழுத்துக்களைப் பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகம் செய்யச் சொல்கிறார் சிவா பிள்ளை. அதே போல், எங்கள் வாழ்வில் நாங்கள் விரும்பியோ, விரும்பாமலோ புகுந்துவிட்ட சினிமாவைக்கூட தமிழ் கற்பிக்கப் பயன்படுத்தலாம் என்கிறார் சிவா பிள்ளை. அவை பற்றி அடுத்த பாகத்தில்

2 comments:

vasu balaji said...

மிக அருமையான கருத்துக்கள். நன்றி கிருத்திகன்

Unknown said...

நன்றி பாலா